Waar moet steeds betere jeugdhulp in gezinshuizen aan voldoen?

Meneer Steenis & de Gezinshuizen is een podcast over steeds betere jeugdhulp in gezinshuizen. In de eerste twee afleveringen van deze audiodocumentaire gaat Wiebe van Steenis (consultant sociaal domein) op

Kinderen uit de Knel ondersteunt gezinnen in conflictscheiding

Zowel ouders als kinderen en mensen uit hun omgeving lijden onder de machteloos makende strijd en stress die een ‘vechtscheiding’ kenmerken. De stichting Kinderen uit de Knel biedt een therapeutisch

Nationale Postcode Loterij steunt nieuwe aanpak pleegzorg

De Nationale Postcode Loterij steunt de introductie van het Mockingbird Family Model in Nederland. Dit nieuwe pleegzorgmodel, dat vanaf dit voorjaar geïntroduceerd wordt door Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg Voor

Nieuw pleegzorgmodel komt naar Nederland

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland. Dit relatief nieuwe pleegzorgmodel kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen. Ook draagt het bij aan het realiseren van stabielere

Bekijk webinar: Kleinschalig, liefdevol wonen voor kinderen met complex gedrag

‘Op weg naar 0 kinderen die niet gewoon prettig thuis wonen’. Dit stond centraal tijdens de webinar ‘Kleinschalig, liefdevol wonen voor kinderen met complex gedrag’, dat op 27 november georganiseerd werd

Wegwijzer voor gezinshuisouders

De werkgroep Denkkracht, een initiatief van  het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden in samenwerking met verschillende betrokkenen uit het veld, heeft de ‘Wegwijzer voor gezinshuisouders in coronatijd’ ontwikkeld. De

Kijk terug: kennissessie over innovatieve pleegzorg

Tijdens de Voor de Jeugd dag werd onlangs één van de sessies gewijd aan het Mockingbird Family Model, een innovatieve wijze van pleegzorg. Uit onderzoek blijkt dat dit model bijdraagt

Eerste islamitisch gezinshuis geeft kennis door aan andere gezinshuisouders

Jamila Yaqini en haar man Mohammed richtten twee jaar geleden het eerste islamitische gezinshuis ‘El Noor’, in Nederland op. We willen graag weten waar ze nu staan, wat voor ontwikkelingen

Kijk terug: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

Heb je onze ZOOMerschoolsessie gemist over pleegzorginnovatie: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model? Kijk hem hier terug! In andere landen zijn met het Mockingbird Family Model succesvolle

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de NVP, Kennisbureau Ter Meulen en Stichting Kinderpostzegels verkennen of ondersteuning van pleeggezinnen met het Amerikaanse Mockingbird Family Model ook in Nederland kan helpen

Koersdocument Sterke Gezinshuizen

Sterke gezinshuizen – een natuurlijk gezinssysteem waar kwetsbare jeugdigen zich veilig en thuis voelen Een onderdeel van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind is dat ouders er

Vraag en antwoord voor kinderen pleeggezin of gezinshuis

Voor antwoorden op vragen rondom kinderen in een pleeggezin of gezinshuis en het coronavirus heeft het NJi een mooie pagina opgesteld. Lees meer op de site van het NJi.  

Kinderen in gezinshuizen kunnen niet naar ouders

Het is een extra zware tijd voor kinderen die in een instelling, woongroep of gezinshuis wonen. Door de nieuwe maatregelen tegen het corona-virus kunnen sommige kinderen hun familie voorlopig niet

Eerste Islamitisch gezinshuis Nederland

Het Marokkaanse echtpaar Mohammed (51) en Jamila (43) Yaqini openden in Breda een gezinshuis; voor zover bekend het eerste islamitische gezinshuis van Nederland. ‘We krijgen al aanvragen uit heel Nederland.

Onderzoek succesfactoren samenwerking ouders en pleegouders

Een succesvolle samenwerking tussen pleegouders en ouders begint met de overtuiging bij pleegouders dat een pleegkind verbonden is met zijn eigen ouders en familie. Die overtuiging helpt pleegouders om een

Pleegkind zijn: leuk en lastig

Vier pleegkinderen vertellen over de leuke én lastige dingen van pleegzorg, pleegkind zijn en hun hobby’s. Vincent (16 jaar) vertelt openhartig waarom hij bij pleegouders opgroeit: “Ik ben drugsverslaafd geboren.”

JongWijs: ervaring in gezinsvormen

JongWijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. JongWijs vormt een landelijk netwerk van jongeren die met elkaar ervaringen delen & projecten opzetten.