Het Werkboek Jeugdhulp, wat kan je er allemaal mee?

  Inmiddels is het Werkboek Jeugdhulp klaar en vindt het zijn weg naar de professionals Jeugdzorg en de expertteams in het land. De eerste reacties zijn lovend. Het is vooral

Publicatie Werkboek Jeugdhulp

In de afgelopen twee jaar is het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ betrokken geweest bij allerlei vastlopende vragen van jongeren, ouders en hulpverleners.  Op basis

Blogger Malanca is klaar om een boekje open te doen

Malanca Schut werkt al jaren als manager in de zorg en kwam ook als moeder in aanraking met jeugdzorg. Voor Hart voor de Jeugd zal ze bloggen over de mooie

Praat mee: niet ‘jongere met diagnose x’, maar een individu

Kinderen en jongeren krijgen soms het gevoel benaderd te worden op basis van hun diagnose. Logischerwijs zouden zij liever als individu gezien willen worden tijdens hun gesprekken en behandelingen. Het

Empathische communicatie: lukt jou dat?

Als jeugdhulpverlener voer je dagelijks gesprekken met ouders en jongeren. Hoe pak jij deze gesprekken aan? Denk je bewust na over wat je wel en niet zegt? Of hoe? Taalgebruik

‘Wanneer iedereen zich terugtrekt, komen we er niet’

Om de jeugdhulp te verbeteren moeten we voortdurend blijven leren en evalueren. Eind oktober zat OZJ onder andere met Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) en Bija Westerhof-Hop (directeur ’s

Complexe situaties? ‘Anders denken, lef hebben, niet loslaten’

Sinds een jaar werkt adviseur Rob de Munck met het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ aan knelcasussen in de jeugdhulp. Het doel is tweeledig: ernstig

Vijf vragen over complexe problemen bij jongeren

Gieke Buur is landelijk OZJ-ambassadeur op het gebied van complexe casuïstiek. Dat vindt ze zelf geen prettige term, want het gaat hier om kinderen. En ‘een kind is geen complexe

Vlog: lange wachttijden efficiënt aanpakken

Als je eenmaal de stap hebt gezet om om hulp te vragen, wil je het liefst dat jij, je kind of jouw gezin zo snel mogelijk geholpen wordt. Iedereen die

Zo goed zijn in je werk, dat je een schoenveter verdient

‘Wie denk jij te zijn dat je denkt dat je mij kunt helpen?’ Het eerste telefoongesprek tussen Noa van Hagen en zorginnovator Gieke Buur verliep niet gelijk voorspoedig. Noa had

Het woord aan…

In de serie het woord aan… worden we meegenomen in persoonlijke verhalen en/of krijgen wij advies. Kinderen en ouders delen hun ervaringen met goede en minder goede zorg. Welke momenten daarin

Schrijf je in voor de Leerexpeditie Wachttijden oplossen

De eerste inventarisatiesessie van de Leerexpeditie Wachttijden oplossen, op 16 juli was wat ons betreft een groot succes. We hadden een mooie groep die graag samen de problemen rondom wachttijden

Stand van zaken regionale expertteams

Om een goed beeld te krijgen de werkwijze van expertteams in de regio bij het oplossen van complexiteit, is samen met de expertteams een uitvraag gedaan. Hierdoor hebben zij zicht gekregen

Jaarrapportage complexe casuïstiek

Het ambassadeurschap “Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OLCC)” heeft onlangs zijn jaarrapportage 2019 gepubliceerd. In deze rapportage wordt aangegeven wat de activiteiten, ervaringen en leerpunten zijn van het  ambassadeurschap,

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Aanpak kindermishandeling: Kunnen we het anders doen?

Hoe gaan we in Nederland om met kindermishandeling? En is dit wel de juiste benadering? Landelijk ambassadeur Peter Dijkshoorn neemt ons mee in een visie op kindermishandeling, waarbij we meer

Meld je aan voor de ZOOMerschool: Leren van complexe Casuïstiek

Leren van complexe casuïstiek is een breed begrip. En het kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Gieke Buur, specialist op het gebied van complexe casuïstiek, verzorgt in 27 augustus

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht Werken

Wat hebben jongeren, die opgroeien in een kwetsbare positie, nodig in de overgang naar volwassenheid? En wat vraagt toekomstgericht werken van professionals in houding, denken en handelen om dit te

Beëindiging plaatsing in de JZ+

Kort geleden werd de plaatsing van een jongen in de gesloten jeugdzorg (JZ+) beëindigd. Ondanks een intensieve en creatieve inzet tijdens de JZ+opname ontstond geen verbetering. Conclusie: Deze JZ+plaatsing was

Webinar: Duiden van ervaringen

In het najaar van 2020 verzorgt specialist Mario Nossin in samenwerking met Storyconnect een webinar Duiden van ervaringen. De exacte datum is nog niet vastgesteld, je kunt wel alvast je

TED Talk: Gieke Buur

https://www.youtube.com/watch?v=eH_sDTZSq3Q