Complexe situaties? ‘Anders denken, lef hebben, niet loslaten’

Sinds een jaar werkt adviseur Rob de Munck met het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ aan knelcasussen in de jeugdhulp. Het doel is tweeledig: ernstig

Vijf vragen over complexe problemen bij jongeren

Gieke Buur is landelijk OZJ-ambassadeur op het gebied van complexe casuïstiek. Dat vindt ze zelf geen prettige term, want het gaat hier om kinderen. En ‘een kind is geen complexe

Vlog: lange wachttijden efficiënt aanpakken

Als je eenmaal de stap hebt gezet om om hulp te vragen, wil je het liefst dat jij, je kind of jouw gezin zo snel mogelijk geholpen wordt. Iedereen die

‘Zorg je wel dat ze het medicijnkastje dichtdoen?’

‘Mijn dochter Tessa* is ziek. Ernstig ziek. Haar depressie is zo erg dat ze regelmatig zegt het niet lang meer vol te houden. In de afgelopen jaren zijn we intensief

Broers en zussen samen uithuisplaatsen wettelijk verplichten

Juridisch adviseur Mariëlle Bahlmann van jeugdorganisatie Defence for Children pleit in een online rapport om de Nederlandse wet rondom de uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit een gezin aan te passen.

Zo goed zijn in je werk, dat je een schoenveter verdient

‘Wie denk jij te zijn dat je denkt dat je mij kunt helpen?’ Het eerste telefoongesprek tussen Noa van Hagen en zorginnovator Gieke Buur verliep niet gelijk voorspoedig. Noa had

Het woord aan…

In de serie het woord aan… worden we meegenomen in persoonlijke verhalen en/of krijgen wij advies. Kinderen en ouders delen hun ervaringen met goede en minder goede zorg. Welke momenten daarin

Voorbeelden van maatwerkoplossingen

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we verschillende maatwerkoplossingen met onder andere jongeren, ouders gemeenten, expertteams en zorgaanbieders ontwikkeld. Dit was een proces van vallen en opstaan, maar wel met

Halfjaarrapportage: Hoe kom ik tot een maatwerkoplossing?

Halfjaarrapportage en stappenplan maatwerkoplossingen Het eerste halfjaar van 2020 is het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek weer bij allerlei vragen van jongeren, ouders en hulpverleners betrokken geweest. Wat is

Schrijf je in voor de Leerexpeditie Wachttijden oplossen

De eerste inventarisatiesessie van de Leerexpeditie Wachttijden oplossen, op 16 juli was wat ons betreft een groot succes. We hadden een mooie groep die graag samen de problemen rondom wachttijden

Stand van zaken regionale expertteams

Om een goed beeld te krijgen de werkwijze van expertteams in de regio bij het oplossen van complexiteit, is samen met de expertteams een uitvraag gedaan. Hierdoor hebben zij zicht gekregen

Jaarrapportage complexe casuïstiek

Het ambassadeurschap “Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OLCC)” heeft onlangs zijn jaarrapportage 2019 gepubliceerd. In deze rapportage wordt aangegeven wat de activiteiten, ervaringen en leerpunten zijn van het  ambassadeurschap,

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Aanpak kindermishandeling: Kunnen we het anders doen?

Hoe gaan we in Nederland om met kindermishandeling? En is dit wel de juiste benadering? Landelijk ambassadeur Peter Dijkshoorn neemt ons mee in een visie op kindermishandeling, waarbij we meer

Meld je aan voor de ZOOMerschool: Leren van complexe Casuïstiek

Leren van complexe casuïstiek is een breed begrip. En het kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Gieke Buur, specialist op het gebied van complexe casuïstiek, verzorgt in 27 augustus

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht Werken

Wat hebben jongeren, die opgroeien in een kwetsbare positie, nodig in de overgang naar volwassenheid? En wat vraagt toekomstgericht werken van professionals in houding, denken en handelen om dit te

Beëindiging plaatsing in de JZ+

Kort geleden werd de plaatsing van een jongen in de gesloten jeugdzorg (JZ+) beëindigd. Ondanks een intensieve en creatieve inzet tijdens de JZ+opname ontstond geen verbetering. Conclusie: Deze JZ+plaatsing was

Zorgprogramma FACT Jeugd

Flexibele Assertive Community Treatment voor jeugd (FACT jeugd) biedt behandeling aan jeugdigen met (een vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek die onvoldoende aansluiting vindenbij reguliere hulpverlening. Doel is om met dit

TED Talk: Gieke Buur

https://www.youtube.com/watch?v=eH_sDTZSq3Q

Onderzoek: leren van Utrecht

Buurtteams, andere financiering én van aanbod naar vraag   Uit het onderzoek ‘Leren van casuïstiek in het Utrechtse Jeugdstelsel. Een analyse van institutionele innovaties en knelpunten’ blijkt  dat de gemeente