’s Nachts als het donker is

Malanca Schut heeft jaren als manager in de zorg gewerkt en kwam ook in aanraking met jeugdzorg vanwege haar zoon. Voor Hart voor de Jeugd blogt zij over de mooie

“Kinderen moet je laten wortelen”

Parlan pakt de JeugdzorgPlus geheel anders aan Parlan Jeugdhulp in Noord-Holland heeft zijn grootschalige JeugdzorgPlus veranderd in twee kleinschalige voorzieningen waar de kinderen niet alleen wonen, maar ook mogen blijven

Jeugdambassadeur Kevin schrijft over de jeugdzorg aan ‘Lieve Emma’

Kevin Scholte werkt in de gesloten jeugdzorg. Als gepassioneerd jeugdambassadeur deelt hij eens in de maand/twee maanden zijn gedachten over de jeugdhulpverlening op LinkedIn. Hij richt zijn blogs als brief

Praat mee: niet ‘jongere met diagnose x’, maar een individu

Kinderen en jongeren krijgen soms het gevoel benaderd te worden op basis van hun diagnose. Logischerwijs zouden zij liever als individu gezien willen worden tijdens hun gesprekken en behandelingen. Het

‘Kennelijk is het bijzonder dat er naar kinderen wordt geluisterd’

Waarom wordt er eigenlijk niet goed geluisterd naar wat kinderen zelf aangeven nodig te hebben? En hoe kan het dat ervaringsdeskundigen in de jeugdhulpverlening minder serieus genomen worden dan ‘degenen

Onze nieuwe vlogserie ‘Daisy over de jeugdzorg’

Daisy Petrona is een van de slachtoffers van geweld binnen de jeugdzorg. Haar verhaal was een van de vele die met commissie-De Winter werd gedeeld. Ze voelde zich gehoord. Met

‘Nog veel te winnen in de jeugdzorg’

Peter Dijkshoorn is al heel lang kinderpsychiater. Hij ziet dat er in vergelijking met toen hij in de jeugdhulpverlening startte al veel stappen in de goede richting zijn gemaakt. Maar

Black Lives Matter: ook in de jeugdhulp

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is er voor iedereen die ‘beter wil’ binnen de jeugdhulp. In de jeugdhulp moet je jezelf kunnen zijn. Daar hoort natuurlijk geen racisme bij.

Adverse Childhood Experience grote impact op ontwikkeling

  Nadine Burk Harris maakt duidelijk dat Adverse Childhood Experience (ACE’s) ofwel Nadelige Jeugdervaringen grote impact hebben op hoe kinderen zich mentaal en fysiek ontwikkelen. Op Youtube zijn meerdere trainingen

Inzet van jeugdhulp niet altijd nodig

Jacqueline van den Burg van OOK Pedagogische Expertise Groep vertelt hoe jonge kinderen uit kwetsbare thuissituaties in corona-tijd ondersteund kunnen worden en inzet van jeugdhulp niet nodig hoeft te zijn.

Film ‘Mijn Pad’ voor hulpverleners

In de film ‘Mijn pad’ die in 2019 verscheen, krijgen jongeren in de jeugdhulp een stem. De onderzoeksgroep van Mijn Pad wil met de film een bijdrage leveren aan het