Dilemma’s bij beslissen uithuisplaatsing

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. De Richtlijn

Gezinsgerichte analyse en behandeling

Gezinnen met complexe vraagstukken lopen het hoogste risico op een uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. Terwijl vaak kindfactoren niet de oorzaak zijn van de complexiteit. In Nederland zijn er

Belang van verklarende analyse

Hilde Tempel, Directeur Zorg bij Accare, vertelt over belang van goede verklarende analyse en onderzoek in Flevoland onder uithuisgeplaatste jongeren. Bekijk de film:   Het belang van de Verklarende analyse

Online workshop Verklarende Analyse 

Een Verklarende Analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Je maakt een Verklarende Analyse samen met

Onderzoek: gat wetenschap en praktijk

Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven. Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen is het aantal opnames in residentiële instellingen

Eindrapportage onderzoek Uitstroom 24 uurs zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de 24-uurszorg aan jeugdigen. De afgelopen jaren zien we een grote druk op de capaciteit in verblijfsgroepen. De geboden hulp laat het