Wijkgericht werken

Buurtmaken met ABCD

Er zijn veel bewoners actief in hun eigen buurt. Met en voor elkaar, gewoon in het dagelijks leven. Omdat het leuk is om iets samen te doen, of omdat je een buurvrouw wilt helpen die niet zo makkelijk meer meekomt. Voor wijkgericht werken is het belangrijk dat we de leefwereld als vertrekpunt nemen. De buurt is daarin heel belangrijk. Een mooie manier om ter werken aan de buurt en zo het gewone leven van jeugd te versterken is de ABCD methode.

In de ABCD methode zijn de bronnen (assets) het uitgangspunt voor gemeenschapsvorming. Door de assets in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren ontstaat er een (informeel) netwerk van bewoners, lokale organisaties en verenigingen die samen werken aan verbetering van de buurt. Je werkt van onderop en start bij wat er al aan talent en capaciteit aanwezig is in de buurt. Lees hier meer over de ABCD aanpak, en lees deze blog van een opbouwwerker die met ABCD werkt. Het VSBfonds heeft nu de kennis vanuit ABCD en mooie verhalen uit de praktijk samengebracht in de publicatie ‘Buurtmaken met ABCD’. Deze publicatie is voor bewoners gratis aan te vragen bij het VSBfonds. Lees er hier meer over.

Ook interessant