Leren en verbeteren

Beëindiging plaatsing in de JZ+

Kort geleden werd de plaatsing van een jongen in de gesloten jeugdzorg (JZ+) beëindigd. Ondanks een intensieve en creatieve inzet tijdens de JZ+opname ontstond geen verbetering. Conclusie: Deze JZ+plaatsing was niet doelmatig. Echter, buiten de JZ+ blijven er veel risico’s bestaan: niet volhouden van zinvolle dagbesteding, onttrekken aan toezicht, blowen en delictgedrag.

Wat dan te doen? Iemand in de JZ+ houden tot zijn 18e, terwijl je weet dat juist dit kind er niet veel van leert? Om de samenleving te ‘beschermen’ tegen zijn delict gedrag? Regelmatig voelen Gecertificeerde Instellingen (GI) en Onafhankelijke Gedragswetenschappers (die een Instemmingsverklaring moeten afgeven) zich gedwongen hiervoor te kiezen. Maar is een opname in de JZ+ hier eigenlijk wel voor bedoeld? Hoe voldoe je als GI aan je taak om te zorgen voor veiligheid en ontwikkeling bij een kind, als je ondanks risico’s de JZ+plaatsing beëindigt? Wat als de onveiligheid en de ontwikkelbedreiging bij het stoppen met de JZ+ op korte termijn toenemen, terwijl de positieve effecten pas op lange termijn zichtbaar zullen worden?

“Je kunt een kind niet blijven opsluiten”

In deze casus werd uiteindelijk een andere keuze gemaakt: de jongen laten ervaren dat ‘verkeerd gedrag’ in de samenleving gevolgen heeft. In de hoop dat hieruit, met vallen en opstaan, lijdensdruk en motivatie ontstaat. De jongen gaat naar huis met aangepaste ondersteuning in de thuis- en vrijetijdssituatie. Terwijl we weten dat hij fouten gaat maken. Zijn realistische ouders zeiden: “Je kunt een kind niet blijven opsluiten, als het geen effect heeft. Dat hebben wij nu lang genoeg geprobeerd.”
De Gedragswetenschappers uit de JZ+ en het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) blijven betrokken, zodat gemonitord kan worden hoe dit traject zich verder ontwikkelt en we hier gezamenlijk van kunnen leren. Intensieve ondersteuning en behandeling zal langdurig nodig zijn. Een mooi voorbeeld van ‘niet wegkijken’ van complexe problematiek, maar samen risico’s afwegen en andere vormen durven creëren.

Ook interessant